close Contact Us
dudu.weger@nevehanna.org
Phone:+972-8-6888019
Fax:+972-8-6888091
Neve Hanna Children House
Kiryat Gat, Israel. PO Box 222
על סרט ילדי נווה חנה "להרגיש בבית"09.10.2013

בשנת הלימודים תשע"ג-2012 התאפשר לכמה ילדים מכיתות א' עד ד' בנווה חנה להשתתף במיזם מיוחד במינו. ניתנה להם הזדמנות לכתוב תסריט לסרט קצר, להפיקו ולשחק בו בהנחיית אנשי מקצוע. ילדינו הגישו את מועמדותם יחד עם מאות ילדים מבתי ספר אחרים ומתנועות נוער, ונבחרו יחד עם שבע קבוצות אחרות להשתתף במיזם.

הסרט "להרגיש בבית" מתאר, מנקודת מבטם של הילדים, את תחושתם בעת הגעתם לבית הילדים ואת היקלטותם בו. הסרט הוקרן ברשת בתי קולנוע בארץ ובטלביזיה. כעת אנו שמחים להראותו באתר האינטרנט שלנו, בתוספת כתוביות בעברית ובאנגלית. פנו 10 דקות מזמנכם וצפו בסרט המרתק.